Tünel Kalıp İnşaatı

Çelik malzemeden oluşmaktadır., Projeye göre fabrikasyon hazırlanan kalıp ve iskele malzemesi ile kaba inşaat imalatı yapım işidir.Tünel kalıp sistemi binalarda perde ve döşeme betonunun birlikte ve günlük döküm esasına bağlı olarak dökülmesini sağlayan bir kalıp sistemidir. Bu sayede inşaat süreleri, konvansiyonel yöntemlerle yapılanlara göre çok daha kısadır. Ayrıca betonarme inşaata getirdiği kalite, kolaylık ve ölçüsel hassasiyet sayesinde tesisat ve ince islerde büyük tasarruf sağlar. Standart parçaları sayesinde tüm projelere adaptasyonu mümkündür.

Tünel kalıbın inşaat sürecindeki avantajları: Tünel kalıbının ilk yatırımı konvansiyonel kalıp sistemlerine göre daha fazla olsa bile, kalıpların bakım görmeden 500 sefer kullanılabilmesinden dolayı nihai maliyetleri tüm sistemlerden ucuzdur.

Tünel kalıbın avantajları dezavantajlarına kıyaslanmayacak kadar fazladır.


Hızlı kalıp kurma ve beton dökümü,

Kısa inşaat süreleriyle gelen ekonomi,

Perde ve döşemenin birlikte dökülmesi ile oluşan monolitik bir ana yapı ve depreme dayanıklı binalar,

Sıva gerektirmeyen beton yüzeyler,tamamlayıcı yapı elemanlarının prefabrikasyonu,

Tünel kalıp ile inşaat süresi geleneksel yöntemlere göre %80 dolayında azalır, 9 kalıpçı 6 demirci, 2 tesisat ekibiyle günde, 2 dairenin kalıbının yerleştirilmesi ve betonun dökülmesini kolaylıkla tamamlayabilir.

Beton dökümü ile sağlanan ölçüsel doğruluk sayesinde duvar bölmeleri ve doğrama gibi malzemelerin hemen yerlerine takılabilme avantajı.

Hızlı döküm süreleri : Hava sıcaklığının -10º C'ye kadar düşmesi ve rüzgarın kule vincin çalışmasına imkan vermediği durumlar haricinde günlük döküm mümkündür. (Don olayına karşın betona katkı malzemesi kullanmak şartıyla) 15 kişilik kalıpçı, 13 kişilik demirci ve 2 kişilik tesisatçı ekibiyle 300-350 m² taban alanına sahip bir kalıbın günlük dökümü mümkündür.

eTicaretif